Bodil Keramik · Sømarkevej 2 · Magleby · 4791 Borre · Telf. 55 81 20 61 · e-mail: bodil@bodilkeramik.dk
Åbent alle dage kl. 10-17 · Betaling kun kontant


I 1964 begyndte jeg min uddannelse som pottemager, og i 1969 startede jeg som selvstændig.

Jeg arbejder udelukkende med brugsting i lertøj og stentøj efter gamle pottemager traditioner. Alle tingene bliver hånddrejet på sparkeskive, hankene bliver håndtrukne, tudene til tekanderne drejet og modeleret på. Alt er håndarbejde.

I forbindelse med værkstedet findes en salgsudstilling, hvorfra hele produktionen sælges. Tekander, krus, kopper, skåle, fade, vaser etc.


Im Jahre 1964 begann ich eine Ausbildung als Töpfer und machte 1969 mich selbständig.

Ich produziere ausschliesslich
Gebrauchsgenstände aus Lehm
und Steingut nach alten Töpfer-traditionen. Alles wird auf der
Drehscheibe hand-gedreht. Henkel werden hand-gezogen. Die Teekannetüllen werden gedreht und montiert. Alles Handarbeit.
Neben der werkstatt haben wir den Laden mit Ausstellung und Verkauf von allen Waren. Einige Beispiele: Teekannen, Teetöpfe, Tassen, Schüsseln, Schalen, Vassen u.s.w.
Nur Barzahlung und keine Debirkarte akzeptiert.

Profil Keramik Keramik Keramik Keramik Keramik Keramik Keramik Keramik Keramik Keramik Unica Unica


I recieved my first training as a potter in 1964 and in 1969 I started my own production.

I only work with articles for everyday use, made of earthenware and stoneware, using old pottery traditions. Each article is handtrown on a kick wheel, the handles are hand made, the spouts for the teapots are thrown and modelled on. Everything is done by hand.
All the articles produced are on
sale at the sales exhibition
ajoining the workshop -
teapots, mugs, cups, bowls, dishes, vases etc.
Only cash payment and no forregn payment cards are accepted.

Kørselsvejledning

Video

Fahranleitung

Video

Driving Guide

Video